MEDALIONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH:
 
 
Bc. Michal Počuch
Počet včelstev: 25
Vzdělání: Střední zahradnická škola v Brně Bohunicích 2005, student Mendelovy univerzity v Brně oboru Lesnictví a oboru Arboristika
Praxe: narozen r.1986, samostatně včelařím od r.2000, absolvent kurzu prohlížitelů včelstev - osvědčení o odborné způsobilosti pro prohlížení včelstev, zkouška z předmětu Včelařství 2008 a předmětu Včelí produkty 2011 absolvovaných na Mendelově univerzitě, zabývám se lesnickou entomologií
Zdroj: http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=246&catid=67:vizitka&Itemid=114
 
Ing. František Texl
Počet včelstev: 149 
Vzdělání: V3Z Brno (1980) (Mendelova univerzita)
Ústřední včelařská škola ČSV (1991)
Praxe: včelařím od r. 1982, od r. 2006 profesionálně, jsem členem Sekce komerčních včelařů. Zaměření - produkce a prodej medu, výroba medoviny, mám rozmnožovací chov včelích matek, vzdělávání ve včelařství.
Zdroj: http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=236&catid=67:vizitka&Itemid=114
 
Ing. Pavel Cimala
Počet včelstev: 160
Vzdělání: SOU Nasavrky (1982), VŠZ obor fytotechnika (1991)
Praxe:  nar. 1964, včelařím samostatně od r. 1979, zakládající člen Dadantklubu (2001), včelař v JZD (1987), mistr odb.výcviku v SOU Nasavrky (1988-1991), včelař ve VÚVč. pok.včelín Pekařov (1993-1997), živnostník ve včelařství (1997 - dosud), zaměření: chov matek, šlechtění se zaměřením na chov včelstev v tvrdších klimatických podmínkách, produkce druhových medů, propagace včelaření v Eurodadantu
Zdroj: http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=252&catid=67:vizitka&Itemid=114
 
MVDr. Zdeněk Klíma
Počet včelstev: 60
Vzdělání: Veterinární a farmaceuticá univerzita Brno, obor veterinární lékařství
Praktický veterinární lékař, postgraduální studium na téma Nové metody diagnostiky a terapie onemocnění včel, Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, výuka předmětu Nemoci ryb a včel
Praxe: Včelařím od roku 2003. Věnuji se nemocem včel, metodikám šetrného ošetřování včelstev a způsobům tlumení varroózy založených na monitoringu, zootechnických opatřeních a použití organických kyselin.
Zdroj: http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=239&catid=67:vizitka&Itemid=114